WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Truyện của tôi Thể loại
  Cây, lá và gió  
 

Tác giả: Khuyết danh
Lượt đọc: 37
Giá: miễn phí
Thể loại: Truyện ngắn 1
Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
 

 Ý kiến của bạn (0)
Truyện cùng thể loại: Truyện ngắn 1
 

 

 

   
   
 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng