WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Truyện của tôi Thể loại
  Để trở thành một nhà quản lý giỏi  
 

Tác giả: Khuyết danh
Lượt đọc: 70
Giá: 2.000 đồng
Thể loại: Sách giáo dục
Bởi muốn trở thành một người quản lý giỏi, doanh nhân cần biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình.
 

 Ý kiến của bạn (0)
Truyện cùng thể loại: Sách giáo dục
 

 

 

   
   
 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng