WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Truyện của tôi Thể loại
  Hỏi - Đáp luật khiếu nại, luật tố cáo  
 

Tác giả: Khuyết danh
Lượt đọc: 45
Giá: miễn phí
Thể loại: Kiến thức xã hội
Giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan nhà nước và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
 

 Ý kiến của bạn (0)
Truyện cùng thể loại: Kiến thức xã hội
 

 

 

   
   
 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng