WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Truyện của tôi Thể loại
  Làm thế nào tăng thêm sự sáng tạo trong quản lý?  
 

Tác giả: Khuyết danh
Lượt đọc: 57
Giá: 2.000 đồng
Thể loại: Sách giáo dục
Là chủ doanh nghiệp hay người đứng đầu một đơn vị, tại sao bạn lúc nào cũng "đầu tắt mặt tối" trong khi không ít người ngồi chờ việc?
 

 Ý kiến của bạn (0)
Truyện cùng thể loại: Sách giáo dục
 

 

 

   
   
 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng