WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Thể loại

Chạnh tưởng Khổng Tử

Trang 1/1     1


Biết ơn phụ tử nghĩa quân thần,
Nhờ có trời sinh đức thánh nhân.
Nét mực tu kinh ngăn đứa loạn
Dấu xe hành đạo rạch trong trần.
Trong đời còn cám lời than phụng,
Muôn thuở đều thương tiếng khóc lân.
Phải đặng bút Châu biên sách Hán,
Mọi nào dám tới cạo đần dân.

Trang 1/1     1

 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng