WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Thể loại

Lấy Chồng Chung

Trang 1/1     1


Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Năm chừng mười họa hay chăng chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng
Cầm bằng làm mướn mướn không công
Nỗi này ví biết dường này nhỉ
Thời trước thôi đành ở vậy xong (Theo bản khắc 1914) (End).

Trang 1/1     1

 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng