WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Thể loại

Xem Cô Chài Đánh Cá

Trang 1/1     1


Ngày ngày vô sự đứng bờ sông
Ướm hỏi cô chài: cá bán không?
Đủng đỉnh ghe nan dòng Hát thuỷ
Phất phơ tà áo gió đông phong
Thầy đồ bến nọ khèo chân ngó
Bác xã nhà đâu sốt ruột mong
Cô cất lưới lên bồng bỗng tếch
Lấy chi nuôi nấng cái, con, chồng?
(End).

Trang 1/1     1

 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng