img

Hệ thống công lược của tiểu công chúa

0

0 đánh giá

icon

28

option

0

icon

0

Đang ra - 20/139

TRUYỆN TRANH

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Tôi xuyên không rồi! Khác với những người cha máu lạnh giết chóc kia! Cha tôi là một nữ nhi nô chính hiệu! Tôi là công chúa nhỏ duy nhất của ông ấy! Tôi còn có cả hệ thống! Cả người tôi đều là bug hack! Nhưng tôi lại không ngờ

Bình luận