img

Thầy Lang Nhỏ Của Tướng Quân

0

0 đánh giá

icon

20

option

0

icon

0

Đang ra - 18/232

TRUYỆN TRANH

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Nàng là chiến thần, nàng là tu la, nàng là linh hồn dũng mãnh của 10 vạn quân, bản chất nũng nịu. Chàng là hiệp khách, chàng là thần y, chàng giản dị nhưng thâm hiểm, ấm áp, dịu dàng như ngọc, trung thành gan dạ tình nghĩa. Chàng cố tiếp cận nàng. chữa bệnh, chăm sóc cho nàng. Rồi dần yêu nàng.

Bình luận