img

Bạn trai nghìn mặt

0

0 đánh giá

icon

32

option

0

icon

0

Đang ra - 21/125

TRUYỆN TRANH

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Bạn trai mà mình quen biết nhiều năm Hiểu Hoa bỗng lộ ra rất nhiều lịch sử đen tối? Không da, không phổi không liêm sỉ, anh dựa vào cái nhan sắc đó mà vào giới giải trí muốn theo đuổi lại bạn gái của mình. Nhưng kết quả thì sao?

Bình luận