img

Cuộc Sống Quy Ẩn Của Võ Lâm Chi Vương

0

0 đánh giá

icon

7

option

0

icon

0

Đang ra - 10/337

TRUYỆN TRANH

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Truyện Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương Hôm nay, ta bắt đầu thoái ẩn. Nhưng ta nên làm cái gì bây giờ... Ta không tinh thông nghề gì, lại không có đầu óc làm buôn bán, cái giỏi nhất chỉ có mỗi việc đánh khắp thiên hạ vô địch thủ mà thôi. Thật buồn rầu à...

Bình luận