img

Hầu Môn Kiêu Nữ

0

0 đánh giá

icon

90

option

1

icon

0

Đang ra - 15/54

TRUYỆN AUDIO

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Phụ thân ham chơi, mẫu thân keo kiệt, tham bạc, ca ca là hoàn khố công tử, mê sắc.

Khương Lộ Dao hối hận vạn lần, sao nàng lại xuyên nhầm chỗ, có một nhà cực phẩm như vậy, làm sao có thể vượt khó, hưởng phú quý?

Chính kịch, đồng đội quá nát.


Phú quý kịch, nàng không có duyên.

Tranh đấu kịch, nàng không đủ IQ.

Giúp phụ kịch, phụ thân nàng rất nhị hóa ham chơi.

Đỡ huynh kịch, ca ca của nàng quá hoàn khố.

Bình luận