img

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

5

1 đánh giá

icon

52

option

1

icon

0

Full - 16/16

TRUYỆN AUDIO

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Khi nếm trải cảnh phúc bất hạnh mới biết được hạnh phúc quý giá thế nào... Ông trời cho họ gần nhau nơi chân trời góc bể, tưởng như không thể tìm thấy nhau, rồi lại bắt họ xa nhau đằng đẵng 4 năm trời, có lẽ, tình của họ còn chưa đủ nặng...

Bình luận