img

Thạch Thiếu Hiệp Quá FA

0

0 đánh giá

icon

48

option

0

icon

0

Đang ra - 80/565

TRUYỆN TRANH

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu


Thạch Chu Vũ là đại sư huynh của phái Nhậm Thiên, thuở nhỏ dốc lòng tập võ, không màng thế sự, tính cách nghiêm túc, cẩn trọng, vô cùng được mọi người kính trọng. Trong một đại hội luận võ, hắn bị vô số các hiệp lữ khác cho ăn cẩu lương, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Cảm giác "vô địch thì có ích gì" cứ quẩn quanh trong lòng, vì thế hắn quyết định đi tìm nhân duyên của chính mình...

Bình luận