img

Thủ Hộ Đại Nhân Thiên Thiên Tuế

0

0 đánh giá

icon

33

option

1

icon

0

Đang ra - 10/183

TRUYỆN TRANH

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Cơ Linh Nhi bởi vì có khả năng nhìn thấy yêu quái mà lo sợ không yên đến ngày chết của mình, nàng một lòng cầu sinh nhưng lại gặp phải Đường Tăng, kẻ một lòng cầu chết có được sinh mệnh vô hạn. Chỉ có y mới có thể bảo vệ nàng, giúp nàng đánh đuổi yêu quái. Một khế ước linh hồn, liên quan đến ràng buộc, linh hồn kiếp trước kiếp này. Bảo vệ nàng là tín niệm sống của y.

Bình luận