img

Tôi Bị Nam Thần Nhìn Trúng Rồi

0

0 đánh giá

icon

18

option

0

icon

0

Đang ra - 5/150

TRUYỆN TRANH

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Cô sinh viên đại học năm thứ tư Tô Ngãi Tâm ngẫu nhiên nhận được một cái lắc tay kỳ diệu, có năng lực biến đổi nhân cách, từ đây năng lực của cô cùng học vấn đề thăng lên cao, cuộc đời cô từ đây đã một bước lên mây ...

Bình luận