img

Vân Trung Ca

5

1 đánh giá

icon

16

option

0

icon

0

Full - 57/57

TRUYỆN AUDIO

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Đọc truyện Vân Trung Ca bạn như lạc về thời tam quốc với các triều đại tranh giành lãnh thổ xưng vương xưng đế nhưng chỉ có triều đại Tây Hán từ khi Cao Tổ Lưu Bang lập quốc, trải qua Huệ, Văn, Cảnh Đế, đến Hán Vũ Đế lên ngôi tới giờ: “Hán hưng thịnh hơn sáu mươi năm, khắp đất nước an bình yên ổn, quốc khố dư dật.”

Bình luận