img

Mặt Trời Không Lặn Về Tây

5

2 đánh giá

icon

40

option

1

icon

1

Đang ra - 5/73

TIỂU THUYẾT

optionoption

Lưu truyện

optionoption

Mục lục

Giới thiệu

Một thân một mình anh chọn con đường này không sợ đầu rơi máu chảy càng không sợ cô lập.
Nhưng về sau khi gặp cô anh đã có chuyện để sợ hãi.
Tình yêu đến, có người đã tìm được tín ngưỡng của bản thân mình.

Bình luận